Te koop

Bosperceel Aarle-Rixtel VERKOCHT

Bosperceel Aarle-Rixtel
Bosperceel Aarle-Rixtel
Bosperceel Aarle-Rixtel
Bosperceel Aarle-Rixtel
Bosperceel Aarle-Rixtel
Bosperceel Aarle-Rixtel

Omschrijving

Omschrijving: Aarle-Rixtel sectie A nummer 2730. De grond bestaat uit zandgrond. De houtopstanden bestaan voor 2/3 uit populieren en 1/3 uit doorgeschoten hakhout. Afwatering via sloten. Niet droogtegevoelig. Redelijke vorm en courante grootte. 

Locatie: Het perceel is gelegen in het buitengebied van de gemeente Laarbeek (Aarle-Rixtel) nabij de Opstal en nabij het kanaal.

Bereikbaarheid: Het perceel is ontsloten via een zandweg naar de Opstal. Goed bereikbaar met eigen vervoer. Bereikbaar aan kanaalzijde.

Grootte: Grootte perceel: 1 hectare, 32 are, 5 centiare. 

Bestemmingsplan: Perceel kadastraal bekend gemeente Aarle-Rixtel sectie A nummer 2730 is gelegen in het bestemmingsplan ''Buitengebied" van de gemeente Laarbeek en heeft daarin de bestemming ''Bos", dubbelbestemming ''Waarde Archeologie''. het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad van de gemeente Laarbeek op 6 juli 2010. 

Bodemtoestand: Op grond van visuele waarnemingen ter plaatse is geen bodem- en/of grondwaterverontreiniging geconstateerd, terwijl op basis van het huidige gebruik niet valt aan te nemen dat verontreinigende stoffen in de bodem of het grondwater zijn aan te treffen.

Lees volledige omschrijving

Kenmerken

Adres en plaats Bosperceel Aarle-Rixtel
Status VERKOCHT
Soort Bosperceel
Oppervlakte 1 hectare, 32 are, 5 centiare

Locatie